Uitbreiding bedrijfspand De Lepelaar

1-1-2014
K_Dekker bouw en infra | Kleinbouw | Projecten
Sint Maarten

De Lepelaar is een biologisch, dynamisch tuindersbedijf dat naast vollegronds groenten ook groenten onder glas en akkerbouwgewassen teelt. Naast de teelt heeft De Lepelaar huisverkoop van de geteelde gewassen. Het ontwerp is uitgedacht voor plaatsing van PV-zonnecellen.