Vervanging kademuur het Hoofd te Hoorn

1-12-2013
Dekker Infra | Infra

Het werk is gelegen in de binnenstad van Hoorn, direct naast de monumentale Hoofdtoren uit 1532. Dit betreft een rijksmonument. Werk werd permanent gemonitord door derden ivm mogelijke trillingen bij monumentale toren, En aangrenzende (monumentale) woningen Alle werkzaamheden diende trillingsarm te worden uitgevoerd. Het plangebeid maakt deel uit van een terrein van hoge archeologische waarde waar materieel en materiaal ter beschikking gesteld moest worden aan de archeologen voor onderzoek. Alle aan- en afvoer diende vanaf het water te geschieden. Complete funderingswerk diende vanaf het water te worden uitgevoerd.