Vernieuwing Waterinstallatie Emplacement Den Helder

15-10-2016
Dekker Infra | Infra

Je zou denken dat je voor het vervangen van 1800 meter verouderde waterleiding onder en tussen het spoor en het treinstation van Den Helder heel wat moet graven. Geen punt als je de tijd hebt. Maar als die ontbreekt, moet je slim zijn. Bij K_Dekker bedachten ze, toen het werk hen in juni 2016 gegund werd door ProRail, dan ook direct een minder tijdrovend en kostenefficiënter plan. "Voor de complete vervanging van de oude, deels asbesthoudende betoncement waterleidingen door nieuwe thyleen buizen van dezelfde diameter, kregen we precies twee weekenden", zegt Jan Schot, projectleider van K_Dekker. Krap, en alleen haalbaar door de conventionele werkmethode - alles open, oude leiding eruit, nieuwe leiding erin en alles weer dicht - opzij te schuiven en een snellere oplossing te bedenken. Die oplossing was pipecracking. Bij deze techniek wordt een oude leiding met kracht gebroken of opengesneden, waarna er direct een nieuwe leiding wordt getrokken. "Daardoor hoefden we geen sleuven te graven en konden we de positie van de oude waterleiding gebruiken. Bij graven kun je altijd andere leidingen, kabels of onverwachte obstakels tegenkomen, met alle risico's op vertraging", legt Jan Schot uit. De hoge grondwaterstand in Den Helder stelde het team van K_Dekker trouwens wel voor een extra uitdaging: in de weken ervoor werd een bronbemaling aangelegd om die waterstand kunstmatig laag te houden, zodat er tijdens de weinige uren ook echt doorgewerkt kon worden. Bij ProRail waren ze zich terdege bewust van de uitermate strakke planning. "Wij willen dat het treinverkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van het werk aan en om het spoor. De aannemer zal in korte tijd echt moeten knallen", zegt Johan van der Velden, bouwmanager bij ProRail. Dat liep gesmeerd: dankzij de tijdbesparende techniek, de soepele samenwerking tussen K_Dekker en ProRail en de proactieve houding van alle betrokkenen. "Bij dit soort projecten geven wij alleen aan wat er moet gebeuren, nooit hoe. Kwestie van profiteren van de beste knowhow", zegt Johan van der Velden. En dat het met die knowhow wel goed zat bij K_Dekker bleek toen na twee weekenden hard doorwerken alle 1800 meter waterleiding vervangen was. "Zonder dat de treinreiziger ook maar een seconde later in de trein was gestapt!", zegt Johan van der Velden.