Vernieuwen uitstroomconstructie gemaal de Waker

1-10-2013
Dekker Infra | Infra

Toepassen verkeersmaatregelen, van een tijdelijke pompinstallatie, een bouwkuip in een primaire waterkering. Werkzaamheden worden in 7 fasen uitgevoerd, tunneldak in drie weekend buitendienststellingen. Het gemaal blijft 100% in gebruik tijdens de werkzaamheden