Tijdelijke maatregelen brug 116

1-2-2014
Dekker Infra | Infra

Werkzaamheden vinden in het centrum van Amsterdam, in nabijheid trambaan plaats. Diverse werkzaamheden in de nachten uit te voeren. Maken van tijdelijke fiets-,voetgangers- en kabel en leidingbrug. Toepassen remmingwerk t.b.v. aanvaarbescherming bruggen. Tekeningen en berekeningen van de tijdelijke bruggen.