Restauratie brug 116 en maaiveldinrichting Ceintuurbaan

1-10-2014
Dekker Infra | Infra

Uitvoering werkzaamheden in de binnenstad van Amsterdam. Werkzaamheden worden uitgevoerd naast een in dienst zijnde tramspoor. Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd i.v.m. doorgang tram over brug. Vervangen middendek in 16 dagen periode inclusief inschuiven dek. Betreft monumentale brug. Aan-afvoer materialen via water. Gehele werk calamiteiten strook beschikbaar voor hulp- en nooddiensten. Toepassen corridor voor afscherming trambaan. Toepassen verkeersmaatregelen scheepvaart en wegverkeer. Toepassen voorzieningen bereikbaarheid voor omwonende en winkels. Maken Vorm- en wapeningstekeningen in het werk gestort beton. Opnemen, restaureren en terugplaatsen natuursteen. Opnemen, restaureren en terugplaatsen smeedijzeren leuningen en randbalken. Aanbrengen metselwerk