Renovatie Kramerbrug te Amsterdam

1-7-2013
Dekker Infra | Infra

Brug 400 is een monumentale brug welke 1-op-1 teruggebouwd is. Werkzaamheden worden uitgevoerd in de binnenstad van Amsterdam. Coördinatieverplichting met Nevenaannemers. Project bestaat uit 3 verschillende bestekken. Civiele werkzaamheden, Renovatie metselwerk en natuursteen en Renovatie smeedijzeren leuningwerk. Coördinatieverplichting tijdens omleggen kabels en leidingen door tijdelijke hulpbrug. Coördinatieverplichting tijdens omleggen kabels en leidingen naar definitieve situatie. Gunningscriterium op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Aanbiedingsplanning welke KD tijdens aanbestedingsfase heeft opgesteld is door alle partijen akkoord bevonden als Coördinatieplanning voor de duur van het project. Opleverdatum contract 13-09-2013. Aanbiedingsplanning heeft opleverdatum 02-08-2013 waarin de onzekerheden en risico’s van het project doorgerekend zijn op basis van de Monte Carlo Simulatie met 5.000 iteraties. Uiteindelijke opleverdatum van het project is 18-07-2013, 8 weken eerder dan in bestek omschreven. Vaarweg, Amstelkanaal, is en moest tijdens uitvoering in gebruik blijven.