Realisatie busplein Utrecht CS

2-2-2015
Dekker Infra | Infra

Busplein is gelegen tussen Utrecht CS en het Beatrix Theater. K_Dekker heeft vanaf het nieuwe diepriool tot en met de laatste glasplaat in de moderne perronoverkapping alles in eigen beheer gerealiseerd. Alle disciplines binnen K_Dekker zijn werkzaam geweest op dit project. De realisatie van het busplein is gefaseerd uitgevoerd zodat het busstation van begin tot eind in bedrijf kon blijven. Om draagvlak te behouden tijdens de werkzaamheden is een gedegen omgevingsmanagementplan toegepast. In de directe omgeving waren tegelijkertijd ook veel nevenaannemers aan het werk, die vielen allen onder de verantwoordelijkheid van coördinatie van K_Dekker. Dit project kende drie zogenaamde " bus-vrije" weekenden, waarbij er 52 uur non-stop kon worden doorgewerkt. Hierbij stonden onder andere het slopen van een tijdelijke voetgangersbrug, aanbrengen van diepriool en het maken van asfaltverhardingen op het programma. De complexiteit van het project en de omgeving waarbinnen het werk is gerealiseerd maakt dit werk tot een goede referentie om aan te tonen dat K_Dekker bekwaam en kundig is in het onder kwaliteitsborging uitvoeren van een integraal project.