Nieuw Influentgemaal RWZI Beverwijk

1-12-2013
Dekker Infra | Infra

De voorbereiding in bouwteam met HHNK uitgewerkt in een E&C vorm. De uitvoeringsmethodes gestuurd op risicobeheersing. Keuringen en oplossingen op vooraf geïdentificeerde knelpunten. Wijzigingen in de uitvoering worden met afwijkingsformulieren gemeld bij de opdrachtgever, die op afstand de werkzaamheden kon volgen. Functionele grondsanering (BRL 7001) bij aanvang. Het bestaande stelsel moest in bedrijf worden houden. Na in gebruik name is nieuwe gemaal oude stelsel met bijbehorende gebouwen verwijderd. Afronding met nieuwe terreinafwerking en verhardingen.