Natuurontwikkeling Leipolder te Petten

1-10-2011
Dekker Infra | Infra

Leipolder ligt binnen de Natura 2000 begrenzing. Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de ‘Werkgids Natuurtechniek, Uitvoeren van grondwerk’, CUR 184. Conform Flora en Faunawet, is een ecologisch werkprotocol op gesteld voor de Wilde Selderij. Het project ligt in een vogelrichtlijnengebied waar o.a. de zeer zeldzame Dwerggans foerageert.