Natuurgebied Zeevang Oost

1-8-2013
Dekker Infra | Infra
tussen Warder en Middelie

Baggeren/ verbreden watergangen, aanbrengen dammen en duikers, houtendamwand, kantelstuwen, overstortpompen en hekwerken. Veel transport over water.