Kunstwerk Maasvlakte

1-3-2014
Dekker Infra | Infra

Aanbrengen fundatie van menggranulaat, 2 stuks ellips vormige vloeren, betonbalken, prefab betonelementen, zandschelpenpaden + afrastering en verlichting in het kunstwerk.