Inspectie kunstwerken in Stadsdeel Slotervaart

1-7-2010
Dekker Infra | Infra

Inspecteren bruggen. Inspecteren kademuren. Opstellen rapportage van waargenomen tekortkomingen, beschadigingen en noodzakelijk herstel. Het vastleggen van het benodigde herstel met foto’s en enkele kenmerken. Opstellen onderhoudsplan met prioriteren van het gewenst herstel voor jaar 1, jaar 2 en jaar 3. Direct melden van urgent noodzakelijk herstel. Opstellen van een financiële inschatting van de te verwachten onderhouds- en herstelkosten per brug en kademuur. Voeren van overleg met opdrachtgever voor het vaststellen van de prioriteit van herstel voor jaar 1, jaar 2 en jaar 3. Maken dossier van alle gegevens welke digitaal en analoog (ordner of ingebonden) worden aangeleverd. Geven van toelichting over het inspectierapport en onderhoudsplan.