Bouwrijp maken Oosterweed

1-1-2009
Dekker Infra | Infra
Stedebroec

Het werk bestond uit verschillende houten fiets/voetgangersbruggen, betonnen verkeersbruggen, en twee uitzonderlijke kunstwerken. Een uitzonderlijk kunstwerk betrof een betonnen verkeersbrug met negatieve toog, waardoor het lijkt of de brug ‘hangt’. Het andere uitzonderlijke kunstwerk betrof een ‘hangende’ fiets/voetgangersbrug gecombineerd met aquaduct.