Bouwen windturbinefundaties Burgervlotbrug

1-4-2009
Dekker Infra | Infra
Burgervlotbrug

Bijzondere eisen zijn gesteld aan de toegepaste funderingen daar deze zijn gesitueerd in een waterkering/dijklichaam.