Vooruitstrevendheid in de Prinsengracht

2-2-2017
Dekker Infra |
Prinsengracht Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam vervangt K_Dekker bouw & infra b.v. 200 meter kademuur op de Prinsengracht. Dit gedeelte van de kademuur is gelegen tussen de Leidsestraat en de Spiegelstraat aan de oneven zijde.

Het belangrijkste aspect van dit werk is om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Met succes worden alle werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd en wordt voor het eerst al het materieel en materiaal via het water aangevoerd. Zo zijn alle funderingsstellingen in een speciaal ontwikkelde ruimschuit door de Amsterdamse grachten naar de binnenstad gevaren en rechtstreeks op het ponton gereden (de grootste stelling is 42 ton).

Momenteel wordt de combiwand achter de bestaande kademuur gerealiseerd. De gaten voor de schroefinjectiepalen zijn gecrusht waarna de schroefinjectiepalen en buispalen zijn aangebracht. Vervolgens wordt het damwandtracé gecrusht en kunnen de damwanden gedrukt worden.

Nadat de damwanden zijn gedrukt wordt de bestaande kademuur gefaseerd gesloopt. Na Koningsdag wordt gestart met de montage van het prefab, metselwerk en herinrichting van de Prinsengracht zelf. De kademuur wordt uiterlijk 1 september opgeleverd.