Volle vaart voor een behouden vaart

13-6-2017
Dekker Infra |

In volle vaart is K_Dekker bezig met de werkzaamheden om het water langs de Tjalk in Broek op Langedijk doorvaarbaar te maken. Vanaf augustus kunnen de bewoners van Mayersloot en Westerdel dan rechtstreeks naar Broekerplein en het Oosterdelgebied varen.

K_Dekker realiseert de aanleg van de twee duikers en er wordt een damwand langs de Tjalk en het Bindingspad geslagen om het verhoogde waterpeil op te kunnen vangen. Deze zijn inmiddels volledig aangebracht en hiermee krijgt het project echt vorm. Momenteel worden de houten damwandvleugels, betonnen deksloof en schanskorf aangebracht. Als dit gereed is, worden de privé tuinen aangelegd.