Veilig de weg weer op in Heemskerk

27-8-2018
Dekker Infra |
Heemskerk

Veiligheid op de weg voor ál het deelnemende verkeer. Onlangs heeft K_Dekker dit weer gerealiseerd. In Heemskerk ditmaal. Daar ligt de Weg acker, een onderdeel van woonwijk Waterakkers. De weg wordt vaak, door hardrijdend verkeer gebruikt als sluiproute naar de buitenwegen. Tijd om deze weg eens veiliger in te richten dus!

Door het realiseren van een uitritconstructie op de rotonde richting Waterakkers wordt het inrijden van deze weg onaantrekkelijker gemaakt voor gemotoriseerd verkeer. Ook de brede asfaltweg maakt plaats voor een smaller profiel passende bij een 30 km/h zone. Door deze aanpassing zal de verkeersintensiteit afnemen en de verkeersveiligheid op de Weg acker en verder in de woonwijk Waterakkers toenemen. Het gemotoriseerde verkeer richting de Rijksstraatweg zal min of meer gestuurd worden via de daarvoor geëigende 50 km/h wegen van Heemskerk.