Van geluidsscherm tot woonwijk van het één komt het ander

22-5-2018
Dekker Infra |

Vaart: nieuwe, ruime, groene en luxe woonwijk met een duurzaam karakter achter de door K_Dekker gerealiseerde geluidsschermen langs de Nollenweg in Alkmaar. Twee jaar geleden is daar al gestart met het bouwrijp maken van deze nieuwe woonwijk door de kavels uit te graven en het riool en bouwwegen zijn toen aangelegd door K_Dekker.

Ondertussen zijn er 38 prachtige woningen uit de grond gerezen, door de eigenaren zelf en welstandsvrij (vrije keuze in ontwerp) gebouwd. Nu is het tijd om de wijk mooi af te werken en leefbaarheid te creëren. K_Dekker is daarom bezig met het woonrijp en daarmee dus toegankelijk en “af” maken van deze ruim opgezette wijk.

Duurzame wijk

Project Vaart is een duurzaam hoogstandje, aan alles is gedacht: tussen de kavels liggen brede lanen met bomen en gras. Veel groen en weinig verharding, niet alleen mooi maar ook nog eens goed voor het microklimaat. Ondergronds worden waterbergende functies aangebracht waardoor het regenwater niet wegloopt via een traditioneel kolkenstelsel naar het riool, maar het word geïnfiltreerd in de grond. De wegen en voetpaden worden gelegd met gebakken stenen en de parkeerruimtes in de wijk ingericht met kunststof grasroosters (TTE direct groen tegels).

Mooi om te ervaren dat van het één, ook weer het ander komt: Geluidsschermen, bouwrijp maken, en tot slot het mooiste werk, de afwerking.

Traktatie voor omwonenden

Als er wordt gewerkt in een omgeving waar mensen wonen of werken, vraagt dit altijd begrip en medewerking van de omwonenden. Daar waar aan de weg gewerkt wordt, wordt het mooier/ beter. Als dank voor het begrip hebben de vaklieden van K_Dekker vorige week chocoladerepen verspreid in de wijk.