Stationsplein verandert in bouwput

16-1-2017
Dekker Infra |

LEEUWARDEN
Het plein voor het Leeuwarder NS-station is veranderd in een enorme bouwput, bedoeld voor het uitgraven van de vergrote fietsenkelder. Niet alleen aan de stationszijde, maar ook aan de overkant (links) wordt op dit moment druk gewerkt. De al jaren leegstaande verdiepingen boven restaurant Tao worden verbouwd tot 76 appartementen. Er zullen vooral studenten en jonge statushouders in het gebouw trekken. Oudere Leeuwarders kennen het complex vaak nog als ‘Onder de Luifel’. Het gebouw werd in 1960 gebouwd als onderkomen voor de Bond voor Coöperatieve Zuivelfabrieken.
FOTO LC/ARODI BUITENWERF
Bron: Leeuwarder Courant