Restaureren van Brug 116 te Amsterdam

8-9-2014
Dekker Infra |

Aannemingsbedrijf K_Dekker bouw en infra zal, in opdracht van gemeente Amsterdam, brug 116 (waar de Centuurbaan de Boerewetering kruist) restaureren. Ter voorbereiding worden 2 hulpbruggen gerealiseerd, die gedurende 1,5 jaar dienst doen als opvang voor kabels & leidingen en veilige oversteek voor voetgangers. Auto- en fietsverkeer worden middels duidelijke bebording omgeleid. In deze 1,5 jaar wordt brug 116 compleet gerestaureerd vanaf de fundering t/m de asfalt laag.