Restauratie Tongewelf te Schagen

18-5-2017
Dekker Infra |

Het bijna onzichtbare gewelf onder de Oudendijk te Schagen is door K_Dekker bouw & infra b.v. in samenwerking met Pronk Bouw weer hersteld, zodat deze weer gezien mag worden. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft na historisch onderzoek en inspectie opdracht gegeven om dit provinciale monument weer in oude staat terug te brengen.

Diverse aanpassingen uit de vorige eeuw zijn verwijderd en het metselwerk is hersteld in zijn oorspronkelijke vorm. Hierdoor kon er ook een passende leuning gemaakt worden die past bij de uitstraling van de duiker.

Na het droogzetten van de duiker kwam de ontbrekende sluitsteen met het jaartal ook weer boven water, deze lag op de bodem van de duiker. Deze is tijdens de restauratie met een nieuwe schuif weer terug geplaatst.

Een bijzondere klus met een mooi hersteld kunstwerk waar nu met een informatiebordje over de geschiedenis vanaf een zitbank van genoten kan worden.