Ovonde Langereis N241 ligt op koers!

6-7-2017
Dekker Infra |
Langereis N241

Vanuit de lucht zijn de vorderingen aan de ovonde Langereis aan de N241 goed te zien, het gaat hard vooruit. Na veel voorbereidende werkzaamheden is sinds maart 2017 ook de uitvoering gestart. Alle voorbelasting is aangebracht en de vorm van de toekomstige zuidbaan is al zichtbaar. Dat is mooi te zien op de luchtfoto van de opdrachtgever Provincie Noord-Holland.

Begin juni werd alweer een mijlpaal bereikt: de liggers voor de nieuwe verkeersbrug en fietsbrug zijn ingehesen en ook de druklaag is inmiddels gestort. Momenteel wordt de laatste hand aan de twee bruggen van fase 1 gelegd en brengen we de stootplaten en schampranden aan. In week 30 volgen de leuningen en dan kan het asfalteren van de toekomstige zuidbaan beginnen! Na de bouwvak kan het verkeer van de huidige N241 over de nieuwe bruggen en wordt de noordkant aangepakt.


N241 Langereis ook op Facebook!

Sinds eind mei is het project ook te vinden op Facebook. Hier worden bewoners, weggebruikers en andere belangstellenden op de hoogte gehouden van de vorderingen. Voor meer informatie: Facebook Ovonde Langereis