Meer ruimte op parkeerplaats Kiefteglop te Callantsoog

29-3-2016
Dekker Infra |

In november 2015 heeft K_Dekker bouw & infra b.v. opdracht gekregen van de Gemeente Schagen voor het project Herinrichting en uitbreiding parkeerterrein Kiefteglop.

In verschillende fases heeft K_Dekker 110 extra parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het parkeerterrein gerealiseerd. Tevens zijn de bestaande 220 parkeerplaatsen opnieuw bestraat.

Het werk is gefaseerd uitgevoerd, dit maakte het mogelijk dat er tijdens de werkzaamheden voldoende parkeerplaatsen beschikbaar bleven. De rijbaan en parkeervakken zijn mechanisch aangebracht, wat sneller gaat dan met de hand en om zo de stratenmakers minder te belasten.

Ondanks enig oponthoud in verband met aangetroffen asbest, is het parkeerterrein zonder vertraging tijdens het paasweekend weer in gebruik genomen. De parkeerplaats Kiefteglop te Callantsoog biedt nu ruimte voor 330 auto’s.