Herinrichting vluchthaven Wijdenes

27-10-2016
Dekker Infra |

In opdracht van de gemeente Drechterland is K_Dekker bouw & infra begonnen met de werkzaamheden van het project “Herinrichting vluchthaven Wijdenes”. De bestaande vluchthaven wordt uitgebreid, er worden nieuwe stalen damwanden aangebracht, de haven wordt uitgebaggerd, er wordt een boteninlaat aangelegd en er wordt een nieuw parkeerterrein aangelegd. De werkzaamheden liggen op een buitendijksterrein aan het Markermeer. Bij deze werkzaamheden zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het recreatieschap Westfriesland ook betrokken. De stalen damwanden zijn inmiddels aangebracht en het nodige grondwerk is verricht voor de aanleg van het parkeerterrein. Rondom het parkeerterrein wordt als afscheiding een haag aangebracht.