Brug Stroomkanaal Lemmer

18-2-2016
Dekker Infra |
Lemmer

In opdracht van Provincie Fryslân realiseert K_Dekker bouw & infra b.v. in combinatie met Reimert de brug Stroomkanaal te Lemmer. De brug vormt de kruising tussen de provinciale weg N359 en het Stroomkanaal. In het kader van het meerjarenprogramma kunstwerken vanuit de provincie Fryslân wordt de brug vervangen.

Het project betreft het ontwerp en de realisatie van een nieuwe vaste brug die past binnen het beeldkwaliteitsplan. Het slopen van de bestaande brug, een aangepast kruispunt nabij Hotel Iselmar inclusief aansluitende infrastructuur, een nieuwe loskade en een nieuw parkeerterrein ten zuidwesten van de brug voor het Ir. D. F. Woudagemaal. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de bekisting, het vlechten en het aanbrengen van de voorspanning van het brugdek. Aanstaande woensdag staat de stort van het dek op de planning. De brug wordt in mei 2016 opgeleverd.