Vincentius Complex

1-9-2011
K_Dekker bouw |

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en aan monumenten in een gevoelige omgeving, waarin ook gewoond wordt. Betreft: 2 Focus woningen, 2 appartementen, restaurant inclusief keuken, kantoren, vergaderruimten en wijkcentrum. Binnenstedelijk project met zeer beperkte bouwplaats. Asbestsanering.