Renovatie fase II winkelcentrum de Mare

1-3-2009
K_Dekker bouw |

- Winkeluitbreidingen en renovatie De Mare I, 45 stuks casco winkelruimten; - Renovatie winkelfronten De Mare II, totaal 250 m1 nieuwe gevelfronten; - Winkelruimte Rekerheem, nieuwbouw van 450 m² winkelruimte; - Bestrating De Mare II vernieuwen ca. 2150m²; - Tijdens de bouwactiviteiten blijven de winkels geopend, waarborging veiligheid winkelend publiek. Hiervoor is het werk opgedeeld in 4 fases. Zeer beperkte werkruimte.