Renovatie Waterwinstation Prinses Juliana

1-5-2014
K_Dekker bouw |

Grootschalige renovatie waarbij waterzuiveringsproces niet gestagneerd kon worden. Werk vond plaats onder hoge hygiënische standaard. Uitvoerend personeel moest hiervoor worden gecertificeerd.