Realisatie Rijwielstalling Castricum

1-1-2012
K_Dekker bouw |

Betreft bewaakte rijwielstalling en parkeerdek inclusief hellingbaan.

  • Sloop bestaande fietsenstalling.
  • Creëren van een hellingbaan met grond ophoging opgesloten in keerwanden, bestraat met tegelbestrating tegen de nieuw te realiseren bewaakte rijwielstalling.
  • Tijdelijke voorzieningen creëren tijdens bouwfase:
    • variantenhal t.b.v. bewaakte rijwielstalling
    • keetvoorziening t.b.v. fietspoint en bloemenwinkel.

Realisatie in een zeer beperkte omgeving met reizigersstromen.