Nieuwbouw stadsreiniging en afvalinzameling Spaarnelanden NV

1-7-2013
K_Dekker bouw |
Haarlem

Realiseren van een nieuwe locatie voor Spaarnelanden NV. Zij is verantwoordelijk voor het totale beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte van de gemeente Haarlem. De gebouwen zijn duurzaam gebouwd. Uitgerust met een koude/ warmtepomp en voorzien van 330 zonnepanelen.

Betreft de bouw van kantoren, magazijn en werkplaats en verwarmde stalling met afspuitplaats. Milieuplein met weegbruggen, overdekte stalling met parkeerdek en portiersloge, inclusief de complete terreininrichting met verhardingen, riolering en groenvakken.