Nieuwbouw Station Sciencepark

1-12-2009
K_Dekker bouw |

Realiseren spoorwegstation inclusief perrons en civieltechnische kunstwerken, E&W installaties, perronvoorzieningen, liften, meubilair en bewegwijzering. Tijdens realisatie bleef het spoor in bedrijf.