Afbouw Halte Utrecht Leidsche Rijn

1-8-2014
K_Dekker bouw |

Het werk is gelegen aan het spoorlijn tracé Utrecht – Woerden. In Hoofdzaak bestond het werk uit het afbouwen van een ruwe bestaande perronconstructie, hierbij werden 2 liften met traptoegangen vanaf het maaiveld naar het ruwe perron gecreëerd.

Het ruwe perron werd aan weerszijden van het spoor verlengt middels een combinatie van prefab en in het werk gestort beton. Op het perron werden aan weerszijden een overkapping (halte ruimte) gecreëerd en nieuwe glasbalustraden als vloerafscheiding aangebracht.

Het bestaande maaiveld werd in zijn geheel opgehoogd met EPS en grond, waarover bestrating is aangebracht. Het perron en maaiveld werd ingericht met perron outillage conform de ProRail richtlijnen.

Tijdens deze werkzaamheden bleef het spoortracé in bedrijf.