Station Bloemendaal gestart met succesvolle TVP

8-1-2018
K_Dekker bouw |

In het kader van het programma Landelijke Toegankelijkheid- Liften voor onze opdrachtgever ProRail, heeft K_Dekker bouw & infra sámen met haar partners Spoortotaal, HAS, Haastere, Mavitec en Prisma afgelopen weekend een succesvolle treinvrije periode (TVP) van 29 uur doorlopen op station Bloemendaal.

Station Bloemendaal is het eerste van totaal negen (kleine) stations in Nederland dat wordt aangepakt. Op alle stations wordt de toegankelijkheid verbeterd door de realisatie van traverses over het spoor, trapopgangen en\of liften

Het doel van deze TVP was om voorbereidingen te treffen voor de te realiseren bouwkuipen. hoofdzakelijk bestond dit uit het verwijderen van twee velden van een traditionele perronkap inclusief de bijbehorende poer van 10 ton en een tijdelijke ondersteuning hiervoor, het verwijderen van het entreegebouw inclusief Chroom 6 sanering, het aanpassen van de treinlengteborden voor de bouwfase, het aanbrengen van fysieke afscheidingen en het creëren van monitoringspunten rondom het station en in het spoor.

Uiteindelijk is het team erin geslaagd om ruim 8,5 uur eerder dan gepland het spoor vrij te kunnen geven en over te dragen aan ProRail en NS. Door de strak uitgezette planning en voorbereiding, werd het dus een glansrijke start!