Station Bloemendaal dendert door zonder trein…

5-2-2018
K_Dekker bouw |
Bloemendaal

Station Bloemendaal, het eerste van totaal negen stations dat door K_Dekker wordt aangepakt in het kader van het programma Landelijke Toegankelijkheid- Liften voor opdrachtgever ProRail verloopt zeer voorspoedig.

In navolging op de 1e trein vrije periode op station Bloemendaal vorige maand, heeft K_Dekker afgelopen weekend wederom een succesvolle TVP (52 uur) voltooid. De 1e bouwkuip bij de entree van station is aangebracht, tevens zijn er diverse grondinjecties uitgevoerd rondom de aangebrachte bouwkuip en in de bestaande tunnel.

Om de 2e bouwkuip op het perron te realiseren is al het benodigde materieel via het spoor d.m.v. een krol naar het perron getransporteerd. Op 8 februari 2018 zal gestart worden met het drukken van de damwanden op het perron.

Wederom is het gelukt om alles volgens de strakke planning binnen de gestelde tijd te voltooien. Uiteraard ook met dank aan onze partners SpoorTotaal B.V., Kandt BV, W-Dam, HAS, B&P Bodeminjectie B.V. en Prisma Van Steenis.