Nieuw dorpshart voor Zwanenburg

19-11-2018
K_Dekker bouw |
Zwanenburg

Het centrum van Zwanenburg wordt een écht dorpshart met de aanpak van het centrumgebied. K_Dekker gaat het nieuwe dorpshuis realiseren; een ontmoetingsplek, met sport, cultuur en ontspanning voor jong en oud. Onder één dak komen o.a. een sporthal, bibliotheek, muziekruimte, ontmoetingsruimte en enkele kantoorruimtes. Deze ruimtes liggen rondom een ruime ’binnenstraat’, die dwars door het dorpshuis loopt.

Op 1 november is de aannemingsovereenkomst tussen de gemeente Haarlemmermeer en K_Dekker bouw & infra ondertekend en vandaag is de eerste paal al geslagen! Een mooi resultaat en positief startschot welke in bouwteam tot stand is gekomen.

Half november start het aanbrengen van de funderingspalen. Dat duurt ongeveer vier weken. Begin 2019 start de ruwbouw, dan krijgt het nieuwe dorpshuis zijn vorm. Vanaf medio juli 2019 staat de afbouw gepland, waarna naar verwachting begin 2020 het nieuwe dorpshuis haar deuren zal openen.

Nadat het nieuwe dorpshuis in gebruik is wordt de huidige gesloopt. Op de plek van het oude dorpshuis wordt de nieuwe Lidl gerealiseerd. De huidige Lidl wordt vervolgens ook gesloopt waarna er een mooi groot terrein vrij komt welke wordt ingericht als dorpsplein en tevens toegang tot het Dorpshuis geeft.