Ingebruikname traverse Station Bussum Zuid

22-6-2015
K_Dekker bouw |

Op vrijdag 19 juni 2015, is de nieuwe traverse op station Bussum Zuid in gebruik genomen. ‘s Morgens tijdens de ochtendspits is de nieuwe brug inclusief liften open gegaan voor het publiek. Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan werden de reizigers door ProRail getrakteerd op appels. Tevens hielden de regiodirectrice NS mevrouw Luiten, waarnemend regiodirecteur ProRail de heer Verhulst en wethouder gemeente Bussum mevrouw Van Ramshorst (van links naar rechts op de foto) een speech, waarin zij aangaven zeer tevreden te zijn over het project en het bouwproces. De bouw van de houten traverse en bijbehorende liften is vorig jaar september van start gegaan. In februari 2015 is, onder grote belangstelling, de houten brug geplaatst. Vervolgens zijn de rest van de traverse en wachtruimten afgebouwd.

Na de ingebruikname zijn de werkzaamheden nog niet gereed. In het weekend van 11 en 12 juli zal de bestaande traverse verwijderd worden. Ook zullen dan de bovenleidingen en bijbehorende portalen worden aangepast.

Met de komst van de nieuwe traverse en liften is station Bussum Zuid weer helemaal klaar voor de toekomst!