Missie & Visie

Missie

K_Dekker bouw & infra b.v.  is een aannemings- en ontwikkelingsbedrijf dat vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid werkt aan bouw- en infrastructurele projecten. Het aannemingsbedrijf kenmerkt zich door een grote veelzijdigheid in de bouw gerelateerde markt, te weten: woningbouw, utiliteitsbouw, grond-, wegen- en waterbouw, civiele betonbouw en kleinbouw. De kracht van K_Dekker bouw & infra b.v. is dat deze disciplines zowel los van elkaar als gebundelde disciplines inzetbaar zijn. Waardoor K_Dekker bouw & infra b.v. voor een grote variatie aan klanten zijn diensten wil en kan verlenen, variërend van (semi)overheid tot private opdrachtgevers. 

K_Dekker bouw & infra b.v. is van oorsprong een familiebedrijf, opgericht in 1963. De toenmalige filosofie van het bedrijf, zijnde een open en platte communicatieve organisatie structuur met oog voor vakmanschap, kwaliteitsbesef en Noord-Hollandse nuchterheid, is tot op de dag van vandaag blijvend van kracht. Het aannemingsbedrijf heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een professionele organisatie waarbij K_Dekker bouw & infra b.v. als MKB-bedrijf vooruitlopend is op het gebied van innovatieve ontwikkelingen en multidisciplinaire projecten. 

Kortom, een veelzijdige bouwer in het midden segment van de gehele bouwkolom.

Visie
K_Dekker bouw & infra b.v. werkt vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid en is daardoor altijd op zoek naar de juiste balans tussen mens, milieu en meerwaarde. Vanuit deze gedachte bouwen en sturen we onze bedrijven. In onze ondersteunende activiteiten richten we ons dan ook vooral op deze drie aspecten. 
  • We werken hard en structureel aan het aannemen en opleiden van goede, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. 

  • We stellen onze medewerkers in staat om zich maximaal te ontplooien door het aanbieden van in- en externe opleidingen en trainingen middels een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

  • Daarnaast zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de werkomgeving en het materieel voor de juiste ondersteunende rol zorgt.