Sponsoring en goede doelen

K_Dekker bouw & infra b.v. sponsort maatschappelijke activiteiten en ondersteunt goede doelen. Wel stellen we voorwaarden en richtlijnen waar de ondersteuning en sponsoring aan moeten voldoen. Met name regionale activiteiten, dicht bij de gemeenschap van waaruit onze medewerkers komen, heeft onze aandacht. En als uitgangspunt gaan we natuurlijk uit van de basis: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.