Duurzaamheid

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid worden op de voet gevolgd. Met als resultaat dat onze bedrijven met technieken, materialen en volgens bepaalde processen werken die duurzaamheid bevorderen. En tegelijkertijd een positieve invloed hebben op de bouwsnelheid en kostenbesparingen. Met betrekking tot duurzaamheid is vooral de kennis en het maken van de juiste keuzes in toepassing van materialen en werkmethoden van groot belang. Bij de opzet van ons nieuwe hoofdkantoor is daar bijvoorbeeld veel aandacht aan besteed. Warmteterugwinning en zonne-energie zijn naast de materiaalkeuzes pijlers geweest waarop we hebben gebouwd. Wilt u daar meer over weten? Bel 0226 – 391629 en vraag naar Huub Groenenberg. Mailen kan ook: hgroenenberg@kdbv.nl