CO₂ prestatieladder

Een van de hoofdpunten binnen ons MVO-beleid is de vermindering van CO₂. Daarvoor worden reductiemaatregelen gezocht in de techniek en in de werkwijze bij de verschillende projecten. Vanaf 2009 rapporteert K_Dekker bouw & infra b.v. wat de uitstoot van broeikasgassen is geweest als gevolg van de werkzaamheden. Vanuit een nulmeting, referentiejaar 2010, worden de genomen maatregelen en prestaties inzichtelijk gemaakt. Hiermee spelen we in op de signalen uit de markt en conformeren wij ons aan de prestatieladder van SKAO inzake de CO₂ uitstoot. K_Dekker bouw & infra b.v. communiceert in- en extern halfjaarlijks over het energiebeleid, CO₂ footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen.

Link:SKAO CO₂ prestatieladder.

CO₂ -Prestatieladder trede 5! klik hier voor het certificaat

Algemeen Energie Management Plan
Het Algemeen Energie Management Plan bevat alle relevante informatie betreft ons huidige CO2-beleid. Voor het overzicht zijn delen uit dit plan hieronder vermeld bij de bijbehorende eis en zijn tevens apart te openen.

A: Inzicht
Inzicht geven wat de prestaties van het bedrijf zijn door haar eigen energieverbruik om te rekenen naar CO₂ emissies.
3.A.1 Footprint 2011Footprint 2012Footprint 2013Footprint 1e half jaar 2014; Footprint 2014Footprint 1e helft 2015, Footprint 2015; Footprint 1e helft 2016Footprint 2016Footprint 1ste helft 2017Footprint 2017

B: Reductie
Naast inzicht in de geleverde prestaties, zijn er kwalitatieve CO₂ doelstellingen geformuleerd en vastgelegd voor de eigen organisatie.

3.B.1 Voortgang Doelstellingen
4.B.2 Voortgang Doelstellingen
5.B.1 Emissie inventaris 2014; Emissie inventaris 2015Energie Management Actieplan 2013; Energie Management Actieplan 2014 ;Energie Management Actieplan 2015Energie Management Actieplan 2016

C: Transparantie
Het transparant communiceren, zowel intern als extern, van de reductiedoelstellingen en de behaalde resultaten.

3.C.1 Footprint 2011Footprint 2012Footprint 2013 Footprint 1e half jaar 2014Footprint 2014Footprint 1e helft 2015Footprint 2015Footprint 1e helft 2016Footprint 2016Footprint 1ste helft 2017Footprint 2017
3.C.2 Communicatieplan

D: Participatie
Het bedrijf draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in samenwerking met anderen. 

3.D.1 Energie Management Actieplan 2013Energie Management Actieplan 2014 ;Energie Management Actieplan 2015Energie Management Actieplan 2016