Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In onze projecten streven we naar maatschappelijke meerwaarde. Binnen K_Dekker bouw & infra hebben we het dan over de 3 M's: mens, milieu en meerwaarde. Voor ons geen holle begrippen, maar een vertrekpunt voor concrete maatregelen en goed onderbouwde keuzes in onze bedrijfsvoering, op de bouwlocaties en in ons inkoopbeleid.

We kijken niet alleen hoe we in onze projecten die meerwaarde kunnen toevoegen, maar ondersteunen onze opdrachtgevers daar ook in. Zo adviseren we ze proactief over duurzaamheid en de concrete maatregelen die ze kunnen treffen. Ook beoordelen we bouwprojecten op verschillende milieutechnische aspecten. De uitdaging is om de balans te vinden tussen financiële en maatschappelijke meerwaarde binnen elk project.

Onze visie op MVO en duurzaamheid hebben we in 2010 uitgewerkt en vastgelegd in officieel beleid. 

Heeft u vragen

Neem contact met ons op:

Bel 0226 39 16 29 of
via onderstaand contactformulier